MHER international culture centre/ pågående utställning/current exhibition

Från 1 till 15 september 2012 presenterar MHER International Culture Centre   i Escondido, USA,  utställningen Swedish Art, jag deltar med tre verk.

From 1 to 15 September 2012, MHER International Culture Centre in Escondido, USA, presents the exhibition Swedish Art, I  participating with three works.

www.mehricc.com