NY Hemsida/NEW Homepage

Nu har jag en ny hemsida, sammansatt och fixad av Anna Bornhammar, Den innehåller en  Blogg där jag kommer att visa kommande arbeten såväl sån som har varit i utställningsväg. På hemsidan kommer det också att vara lättare att ta kontakt med mig och ha en kommunikation runt mitt arbete.
Now I have a new website, composed and fixed by Anna Bornhammar It contains a Blog where I will show additional works as well as works from earlier exhibitions. On the website, it will also be easier to get in touch with me and have a communication about my work.