STEFAN BERGER PÅ GALLERI PS/STEFAN BERGER AT GALLERY PS

Välkomna på vernissage lördagen den 6 oktober på Galleri PS 12.00 till 16.00

Kaponjärgatan 4 i stadsdelen Haga i Göteborg

 

 Med garden höjd.

En framstående tysk målare talade apropå sin retrospektiva utställning om traumat runt andra världskriget och vad det gjort med hans konst och med Tyskland. Då tänker jag, om tyskarna har andra världskriget heter väl vårt trauma FOLKHEMMET. Varifrån kommer annars det svenska deckarundret? Exporten har gjort att t.o.m. våra politiker börjar bekymra sig för Sverigebilden utomlands.

Folkhemmet, symbolen för det lyckade landet, den svenska modellen och världens bästa land, i denna idyll finns det ett brott, ett sönderfall, förmedlat i en bild av dubbelhet.När jag var yngre var tanken på folkhemmet närmast bisarr men med en tilltagande ålder ter den sig mer och mer förbryllande . Hur såg brottet ut? Och vem var egentligen den skyldige?

Mina arbeten är det forum där jag vrider och vänder och försöker komma underfund med vad som hände i rummen jag växte upp – egentligen? Berättelser utan linjär kronologi, ett inre arbete om vår plats i folkhemmet.

 

Galleri PS

Öppettider:
Tis-Ons 13-16
Tors-Sön 12-16

För mera Information

www.gallerips.se    Ulf Pålhlsson Tel: 0706 77 15 59

www.stefanberger.se   Stefan Berger  tel: 0704216628

Stefan Berger har de senaste åren belönats med flera internationella utmärkelser, bla. 3 priser  vid World Gallery of Drawing , Skopje, (där Konstnären Christo i år tilldelas Grand Prix).Ett flertal utställningar internationellt, nu senast på utställningen Swedish Art på  MHER International Culture Centre , Escondio USA, C4RD Online tävling i samarbete med the Royal Academy of Arts i London,  tilldelats Honorary certificate of highest quality” vid International Biennal of Drawing i Plzen Tjeckien samt ett flertal utställningar i bla  Holland, Grekland och Tyskland. Stefan Berger är född i Bottna Bohuslän och det här är hans första utställning i Göteborg.

STEFAN BERGER AT GALLERY PS

Welcome to the opening on Saturday 6 October at Gallery PS 12:00 to 16:00
Kaponjärgatan 4 in the district of Haga in Gothenburg

With height boxes garden

A prominent German painter spoke apropos of his retrospective exhibition of trauma around the Second World War and what it did with his art and with Germany. Then I thought, if the Germans have World War II, our trauma should have the name, FOLKHEMMET (the Swedish model). From where does the Swedish detective miracle otherwise come? Exports have done that even our politicians begin to worry about the image of Sweden abroad.

Folkhemmet (the Swedish model) , symbol of the success of the country, the Swedish model and the world’s best country, in this idyllic setting, there is a crime, a decay, conveyed an image of duality.
When I was younger, the idea of ​​the Swedish model was almost bizarre, but with increasing age the idea is more and more puzzling. How did the crime look like? And who was really the
perpetrators?
My work is the forum where I toss and turn, trying to figure out what happened in the room I grew up? Stories without a linear chronology, an inner work on our place in Swedish model.

Gallery PS
opening hours:
Tue-Wed 13-16
Thurs-Sun 12-16
For more information
http://www.gallerips.se Ulf Pålhlsson Tel: +46706 77 15:59
http://www.stefanberger.se Stefan Berger, tel: +46704216628

Stefan Berger has in recent years received several international awards, among others. 3 prizes at the World Gallery of Drawing, Skopje (where the artist Christo this year awarded the Grand Prix).
Several exhibitions internationally, most recently at the exhibition Swedish Art on MHER International Culture Centre, Escondio U.S., C4RD Online contest in collaboration with the Royal Academy of Arts in London, awarded honorary certificates of highest quality ”at the International Biennial of Drawing Pilsen in the Czech Republic and numerous exhibitions in blah Netherlands, Greece and Germany. Stefan Berger was born in Bottna Bohuslän and this is his first exhibition in Gothenburg.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s