Månadens konstnär/artist of Mars

Kultur nätverket Svenska Konstnärer/Kultur 1 har valt mina verk att presenteras i Mars månad på siten Galleri 1:

Culture Network Swedish Artists / 
Culture 1 have chosen my works will 
be presented in March at the site Gallery 1 :
go to:
www.galleriett.net

GALLERI1

Galleri1
Stefan Berger

VÄLKOMMEN TILL Galleri 1!
Här presenterar vi varje månad en ny konstutställning. I utställningskatalogen hittar du kommande utställningar på Galleri1, du kan även besöka tidigare visade utställningar i arkivet…KULTURNÄTVERKET KULTUR1
har målet att vara den främsta källan till kultur i Sverige – en övergripande kulturportal som dokumenterar, distribuerar och arkiverar det som händer i svenskt kulturliv… Kika gärna på kultur1.se som är navet i kulturnätverket som också innehåller bl.a Magasin1, Vykort1 och samlingsutställningen Svenska konstnärer…

NU PÅ GALLERI1
På Galleri1 visas just nu utställningen ”Mina målningar är ett sätt att försöka minnas” av Stefan Berger. Utställningen visas till 2015-04-01

Länkar

http://www.KULTUR1.se

Sveriges Kulturnät/Kulturnätverket KULTUR1 http://www.svenskakonstnarer.se

SvK, Nordens största internetgalleri http://www.konstkvarteret.se http://www.magasinett.net

http://www.galleriett.net

http://www.kulturkvarteret.se

http://www.vykort1.se

http://www.lexikonettamanda.se

http://www.konstnarslexikon.com

Arkiv:Svenskt Samtidsmåleri

SVENSK SAMTIDSMÅLERI på Edsviks Konsthall 2008 / Swedish Contemporary Painting

2008,  Edsviks Konsthall deltog jag  i utställningen Svenskt Samtidsmåleri /  2008 Edsviks Konsthall, I participated  in the exhibition Swedish Contemporary Painting

gummibåten1

hemsida

Övriga medverkande var: Ernst Billgren, Bodil Hedlund, Max Book, Björn Krestesen, Hans Wigert, Peter Sköld, Cecilia Sikström, Anne-Lie Larsson Ljung, Emma Hartman, Eva Zetterwall, Björn Wessman, Erland Cullberg, Anna Karin Brus, Yrjo Edelmann, Moa Krestesen, Joakim Hansen, Mats Åkerman, Natasha Dahnberg, Bengt Böckman, Pia Crafoord, Sylvia Naimark, Lena Cronqvist, Emanuel Bernstone, Tom Krestesen, Per Enoksson.

The Drawing Project/Frost Art Museum

The Drawing Project/Frost Art Museum

cowboy boy kn

Medverkande i projektet/ In the Project:

: Trecey Emin, Sinat Neshat, David Hockney, Ad Reinhardt, John Copland, Alberto Donat, Alexander Calder, Ampero Sard, Ana Albertina, Andre Leon Gray, Andrea Kantrowitz, Andy Warhol, Benoit Felix, Carlos Causo, Conor McGrady, Crytal Pearl, David Rohn, Eadweard Muybridge, Eduardo Corte-Real, ElizabethPeyton, Eva Rubenstein, Felice Grodin, Guadalupe Figuras, Hannah Leighton-Boyce, Helen Scalway, Idda Appelbroog, N.Jay Jaffee, Jean Cocteau, Jen Stark, Jenny Brillhart, Jenny Wright, Joe Jachna, John Adams, Jorge Pentoja, Julie Brixey-Williams, Karen Rifas, Kattheryn Marks, Kevin Arow, Kuhl & Leyton, Lee Bontecou, Lenka Clayton, Lynne Langton, Martyn Blundell, Mary Beth Edelson, May Kendel, Michael Namkung, Moria Holohan, Nam juin Paik, Nacy Spero, Patty Hudak, Peggy Prehaim, Petah Coyne, Raul Perdomo, Regina Jestrow, Robert Colscott, Robert Huff, Robert Rauschenberg, Sara Sites, Sharon Hovarth, Shosanna Weinberger, Su En Wong, Stefan Berger, Venatius J Pinto, Vilja Celmins, Vjeko Sager.

a roundtable discussion on art / Evenmang på Frost Art Museum idag

The Drawing Project, a roundtable discussion on art, Frost Art Museum 9 May 2013

roundtabel froast museum

Please join us for The Drawing Project’s (www.drawingproject.frostartmuseum.org) final launch program: Boundless Reach, a roundtable discussion on art, documentation, the on-line experience, and the validity of on-line exhibition.

The roundtable will be a casual conversation hosted by Emmy Mathis, project creator, and Sarah Michelle Rupert, project collaborator, that touches on the practical, personal, and philosophical aspects of the on-line art experience.

The Drawing Project at the Frost Art Museum is a collaborative investigation curated by artist/educator and FIU graduate Emmy Mathis. The on-line exhibition/project space consists of an on-line exhibition where pieces from the Frost’s permanent collection, many of which have never been exhibited in the museum, are displayed along with international work culled by the Drawing Research Network, work by local Miami artists, and a special curatorial section of work from contemporary women artists from the Girls’ Club Collection. Artists include internationally renowned artists such as Jean Cocteau, Shirin Neshat and Robert Rauschenberg, as well as practitioners in the academic field of drawing such as Andrea Kantrowitz and John Adams, and local artists including Jenny Brillhart and Kevin Arrow. The website also hosts a project space that is open for proposals and an on-line residency whose first artist will be Jenny Brillhart for the months of April & May.

Extending beyond the screen, The Drawing Project continues into the tangible world in the form of public programs including a series of webisodes, talks, panel discussions and events, inviting the public to experience the project in a multitude of forms and make their own decisions regarding what defines line and what spaces it can it occupy.

SVART PÅ VITT/Stefan Berger

landskrona1 kopiera

Svart på Vitt / 15:e Teckningstriennalen på Landskrona Konsthall

Jag deltar med två verk på Teckningstriennalen på Landskrona Konsthall, Vernissage på lördag den 20:e, invigning och tillkännagivande av årets stipendiat kl.14.00. Utställningen pågår tom. den 2 Juni.

Välkomna!

för mera information: http://www.landskronakonstforening.se

Black on White / 15th triennial of drawing in Landskrona Konsthall

I participate with two works on the triennial of drawing in Landskrona Konsthall, Vernissage on Saturday the 20th, opening ceremony and announcement of this year’s scholarship at 14.00. The exhibition runs through. June 2.

Welcome!

for more information: http://www.landskronakonstforening.se

Stefan Berger och Rauschenbergs ”Geten”/Frost Art Museum USA


Stefan Berger och Rauschenbergs ”Geten”/Frost Art Museum USA

 Ljuset på Stockholm i amerikansk satsning på teckning.


Teckningen som konstform är på uppåtgående. Detta märks när Frost Art Museum Maimi Florida/USA lanserar onlineutställningen och webbsidan :The Drawing Project; What is line and how does it travel through space.

I Pontus Hultens legendariska utställning ”New York Collection for Stockholm” 1973 på Moderna Museet utgjorde Robert Rauschenbergs förarbeten till ”Monogram” (Geten) samt Nam June Paiks ”Do You Know” två viktiga bidrag. Dessa verk visas nu i ”The Drawing Project” tillsammans med arbeten av bl a. David Hockney , Ad Reinhart och Andy Warhol.

 Stockholmsbaserade konstnären Stefan Berger deltar med verket ”Cowboy Boy”. Stefan har under de senaste åren mottagit en rad nationella och internationella utmärkelser för sin teckning, nu senast tilldelades han första pris vid Biennale of Awarded Artist at Osten.

The Drawing Project; What is line and how does it travel through spaceär en unik digital satsning där curatorn Emmy Mathis visar på nya vägar att presentera teckning för en konstpublik. Webbsidan innehåller även en projektyta och kommer att fungera som ett levande forum för teckning. Utställning och hemsidan invigs den 3 april då Frost Art Museum även kommeratt arrangera en paneldiskussion runt teckning.

 www.drawingproject.frostartmuseum.org

stefan@stefanberger.se 

 Här nedan, Frost art museums officiella pressutskick/

 Stefan Berger and Rauschenberg’s The Goat” / Frost Art Museum, USA

The spotlight on Stockholm in American exhibition on drawing.

Drawing as an art form is on the rise. This is evident when the Frost Art Museum Maimi Florida / USA launches the online exhibition and website: The Drawing Project; What is line and how does it travel through space.

In Pontus Hultens legendary exhibition ”New York Collection for Stockholmin 1973 at the Modern Museum Robert Rauschenbergs sketch forMonogram” (Goat) and Nam June Paiks ”Do You Know” were two important contributions. These works will appear in The Drawing Project along with the works of David Hockney, Ad Reinhart and Andy Warhol.

 Stockholm-based artist Stefan Berger participates with his work ”Cowboy Boy”. Stefan has in last years received numerous national and international awards for his drawing, most recently, he was awarded first prize at the Biennale of Awarded Artist at Osten.

The Drawing Project; What is line and how does it travel through space is a unique digital venture in which the curator Emmy Mathis shows new ways to present the drawing to an art audience. The website also contains a project area; it will function as a living forum for drawing. The exhibition and website will be presented to the public on April 3 when the Frost Art Museum also will host a panel discussion around drawing.

www.drawingproject.frostartmuseum.org
stefan@stefanberger.se

Below, Frost Art Museum‘s official press release

 

 

For Immediate Release
Media Contact: Emmett Young
emwiyoun@fiu.edu |
305.348.4799

The Frost Art Museum launches its first on-line exhibition and project space

 

MIAMI, FL (March 26, 2013)- The Patricia & Phillip Frost Art Museum at Florida International University will launch its first on-line exhibition and project space and host an introductory panel discussion for the project on Wednesday, April 3, 2013, from 5 pm-6 pm. Along with the panel, a reception will usher in The Drawing Project; What is line and how does it travel through space. This exhibition/project space will be live through September 3rd 2013, and the panel and reception are open to the public and free of charge.

The act of drawing is quite possibly the oldest form of art. Through the millennium, it has shifted shapes with cultural changes and innovations, even taking on the form of written language as pictographs, cuneiform, and hieroglyphs turned into written words and binary code. This project responds directly to the notion that a drawing is not only an object, but an action as well: the trace of a point in motion. This definition and the constantly shifting boundaries of space are what the project is seeking to respond to.

The Drawing Project at the Frost Art Museum is a collaborative investigation curated by artist/educator and FIU graduate Emmy Mathis. The on-line exhibition/project space consists of an on-line exhibition where pieces from the Frost’s permanent collection, many of which have never been exhibited in the museum, are displayed along with international work culled by the Drawing Research Network, work by local Miami artists, and a special curatorial section of work from contemporary women artists from the Girls’ Club Collection. Artists include internationally renowned artists such as Jean Cocteau, Shirin Neshat and Robert Rauschenberg, as well as practitioners in the academic field of drawing such as Andrea Kantrowitz and John Adams, and local artists including Jenny Brillhart and Kevin Arrow. The website also hosts a project space that is open for proposals and an on-line residency whose first artist will be Jenny Brillhart for the months of April & May.

 

Extending beyond the screen, The Drawing Project continues into the tangible world in the form of public programs including a series of webisodes, talks, panel discussions and events, inviting the public to experience the project in a multitude of forms and make their own decisions regarding what defines line and what spaces it can it occupy.

Parts of the website www.drawingproject.frostartmuseum.org are currently live, and the full site will launch April 3rd. Although the exhibition will be complete, the site itself is not finite. Check back regularly to see additions to the ‘to write’ and ‘to document’ galleries, as well as the Project Space and the On-line Residency.

Exhibition panel and opening attendees are also invited to attend Frost Art Museum’s MFA opening exhibition and view their other current exhibitions:
• José Manuel Ballester: Concealed Spaces
• Eugene Savage: The Seminole Paintings
• The Healing Spirits of the Waters
• American Sculpture in the Tropics

Drawing Project Upcoming Events

Wednesday, April 3, 5pm: Launch and Introductory Panel
Panelists: Emmy Mathis, curator; Jorge Pantoja, artist; Arturo Mosquero, collector; Sarah Michelle Rupert, gallery director of Girls’ Club, moderated by Sherry Zambrano, Frost Art Museum Registration & Collections
Frost Museum of Art, at FIU, 10975 SW 17th Street, West Miami

Friday, April 19, 7pm:
Artists in Action! artist talk with Ana Albertina Delgado
Girls’ Club, 117 NE 2 Street, Fort Lauderdale

Tuesday, April 30, 7pm:
Panel Discussion: What is line?
Panelists: Emmy Mathis, Felice Grodin, Amanda Salfillipo, and Jenny Brillhart, moderated by Sarah Michelle Rupert
BFI, 100 NE 11 Street, Downtown Miami

Thursday, May 9, 7pm:
Roundtable Discussion: Boundless Reach: On-line Exhibition
Lester’s Miami, 2519 NW 2nd Avenue, Wynwood Miami

 

About Girls’ Club
Girls’ Club is a private foundation and alternative space established in 2006 by Francie Bishop Good and David Horvitz. Girls’ Club produces exhibitions, educational programming, publications and events that change lives, nurture local artists, and inspire cultural growth in Broward County.

About the Drawing Research Network
The Drawing Research Network (DRN) was established in 2001 as part of the Campaign for Drawing. The DRN is an international network of individuals and institutions who are involved in some way with improving our understanding of drawing. It aims to use this knowledge to raise the profile of drawing and drawing research.

About the Patricia & Phillip Frost Art Museum at Florida International University
The Frost Art Museum opened its current 46,000-square-foot state of the art building in November 2008. Admission to the Museum is always free. The Frost is an American Association of Museums accredited museum and Smithsonian affiliate and is located at 10975 SW 17thStreet, across from the Blue garage and adjacent to the Wertheim Performing Arts Center on the Modesto A. Maidique Campus. Hours of operation are Tuesday through Saturday 10 a.m. – 5 p.m. and Sunday noon-5 p.m. Closed on Mondays and most legal holidays. For more information, please visit
http://thefrost.fiu.edu or call 305-348-2890. Follow us on Twitter and Like Us on Facebook.

About FIU
Florida International University
is one of the 25 largest universities in the nation, with nearly 50,000 students. Nearly 110,000 FIU alumni live and work in South Florida. Its colleges and schools offer more than 180 bachelor’s, master’s and doctoral programs in fields such as engineering, international relations and law. As one of South Florida’s anchor institutions, FIU is worlds ahead in its local and global engagement, finding solutions to the most challenging problems of our time. FIU emphasizes research as a major component of its mission, with research expenditures of more than $100 million per year.
For more information about FIU, visit FIU Online.

 

©2013 The Patricia & Phillip Frost Art Museum | 10975 SW 17th St. | Miami FL | 33199 | 305.348.2890 | artinfo@fiu.edu