Månadens konstnär/artist of Mars

Kultur nätverket Svenska Konstnärer/Kultur 1 har valt mina verk att presenteras i Mars månad på siten Galleri 1:

Culture Network Swedish Artists / 
Culture 1 have chosen my works will 
be presented in March at the site Gallery 1 :
go to:
www.galleriett.net

GALLERI1

Galleri1
Stefan Berger

VÄLKOMMEN TILL Galleri 1!
Här presenterar vi varje månad en ny konstutställning. I utställningskatalogen hittar du kommande utställningar på Galleri1, du kan även besöka tidigare visade utställningar i arkivet…KULTURNÄTVERKET KULTUR1
har målet att vara den främsta källan till kultur i Sverige – en övergripande kulturportal som dokumenterar, distribuerar och arkiverar det som händer i svenskt kulturliv… Kika gärna på kultur1.se som är navet i kulturnätverket som också innehåller bl.a Magasin1, Vykort1 och samlingsutställningen Svenska konstnärer…

NU PÅ GALLERI1
På Galleri1 visas just nu utställningen ”Mina målningar är ett sätt att försöka minnas” av Stefan Berger. Utställningen visas till 2015-04-01

Länkar

http://www.KULTUR1.se

Sveriges Kulturnät/Kulturnätverket KULTUR1 http://www.svenskakonstnarer.se

SvK, Nordens största internetgalleri http://www.konstkvarteret.se http://www.magasinett.net

http://www.galleriett.net

http://www.kulturkvarteret.se

http://www.vykort1.se

http://www.lexikonettamanda.se

http://www.konstnarslexikon.com

a roundtable discussion on art / Evenmang på Frost Art Museum idag

The Drawing Project, a roundtable discussion on art, Frost Art Museum 9 May 2013

roundtabel froast museum

Please join us for The Drawing Project’s (www.drawingproject.frostartmuseum.org) final launch program: Boundless Reach, a roundtable discussion on art, documentation, the on-line experience, and the validity of on-line exhibition.

The roundtable will be a casual conversation hosted by Emmy Mathis, project creator, and Sarah Michelle Rupert, project collaborator, that touches on the practical, personal, and philosophical aspects of the on-line art experience.

The Drawing Project at the Frost Art Museum is a collaborative investigation curated by artist/educator and FIU graduate Emmy Mathis. The on-line exhibition/project space consists of an on-line exhibition where pieces from the Frost’s permanent collection, many of which have never been exhibited in the museum, are displayed along with international work culled by the Drawing Research Network, work by local Miami artists, and a special curatorial section of work from contemporary women artists from the Girls’ Club Collection. Artists include internationally renowned artists such as Jean Cocteau, Shirin Neshat and Robert Rauschenberg, as well as practitioners in the academic field of drawing such as Andrea Kantrowitz and John Adams, and local artists including Jenny Brillhart and Kevin Arrow. The website also hosts a project space that is open for proposals and an on-line residency whose first artist will be Jenny Brillhart for the months of April & May.

Extending beyond the screen, The Drawing Project continues into the tangible world in the form of public programs including a series of webisodes, talks, panel discussions and events, inviting the public to experience the project in a multitude of forms and make their own decisions regarding what defines line and what spaces it can it occupy.

NY Hemsida/NEW Homepage

Nu har jag en ny hemsida, sammansatt och fixad av Anna Bornhammar, Den innehåller en  Blogg där jag kommer att visa kommande arbeten såväl sån som har varit i utställningsväg. På hemsidan kommer det också att vara lättare att ta kontakt med mig och ha en kommunikation runt mitt arbete.
Now I have a new website, composed and fixed by Anna Bornhammar It contains a Blog where I will show additional works as well as works from earlier exhibitions. On the website, it will also be easier to get in touch with me and have a communication about my work.